Publicatie van de Nederlandsch-Indische Wegenvereeniging
Centraal Proefstation en Studiebureau op Wegengebied gevestigd te Bandoeng