Ambtswoningen van medewerkers van de bauxietmaatschappij
Woningen van maandloners der Surinaamse Bauxiet Mij Moengo