Deel van een tuin en straat
Padang, Uitzicht naar links