Afbeelding van een brandend huis en een lans genaamd "Wesi-adji Singkir Geni"