Kantoor van de Javasche Bank in Bandjermasin
Dakbedekking: Sirappen