Huis, behorend tot een tuincomplex met kwekerij, vermoedelijk bij Tjiandjoer