Voormalige woning van Jan Pieterszoon Coen te Bandanaira