Europese man achter zijn bureau in zijn woning, vermoedelijk bij Tjiandjoer