De Spyker van L. Croin op de ondernemingsweg van de suikerfabriek Tjebongan bij Djokjakarta