Beeld van St. Franciscus Xaverius voor de kathedraal te Ambon