Eerste steenlegging door mevouw Beaufort voor de bouw van een fabriek voor de verwerking palmolie van de Liberta-Nijkerk van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam in de onderafdeling Simaloengoen en de Karolanden