Hotel Het Arendsnest te Sarangan op de zuidhelling van de Lawoe bij Magetan