Zwembad, mogelijk van de woning van assistent-resident Louis Henry Eduard Schoonheyt in Temanggoeng, met ervoor de vloer van een omver gewaaid badhuis