Het kantoor van de Javasche Bank in Padang
Padang-kantoor