'Casa Blanca', het huis van de directeur van de Surinaamsche Bauxite Maatschappij (SBM)
Directeurswoning op Moengo. Directeurswoning op bauxietnederzetting Moengo