Het meer van Sindanglaja nabij de theefabriek Malabar op de Gedeh bij Tjiandjoer