Het kantoorgebouw van de Deli-maatschappij te Medan
Kantoor Deli-Mij te Medan