De Rooms-Katholieke kerk in het dorp Brazil
Aruba. De R.K. dorpskerk te Brazil