Vier foto's van straten, vermoedelijk te Singapore