Gezicht op een achtertuin, mogelijk van de woning van assistent-resident Louis Henry Eduard Schoonheyt in Temanggoeng, met op de achtergrond een kazerne van de veldpolitie