Han Resink als tiener thuis aan de vleugel op de Gondokoesoeman 2 te Jogjakarta