Interieur van de administrateurswoning van suikerfabriek Poerwodadi bij Magetan