Woningen langs het verbindingskanaal tussen de Baritorivier en Martapoerarivier te Bandjermasin