Roemah bolon, huis van een radja, te Bandar Hanopan, vermoedelijk in de Simaloengoen-Bataklanden