Controleur van Amoerang C.A. Nieuwenhuijsen met zijn echtgenote aan de thee te Soengeiliat, vermoedelijk bij Manado