A.J. Bos, militair van de Koninklijke Landmacht, in een kampement te Tasikmalaja