Het gebouw waarin de operatiekamer is gevestigd van de Veeartsenijschool
Ned. Indië. Veeartsenschool. Operatiekamer. Exterieur.