Administrateur van de Suikerfabriek Sragi in een muziektent te Salatiga ten zuiden van Semarang