Een theefabriek met huizen op de Gedeh, mogelijk Pondok Gedeh, bij Tjiandjoer