Algemeene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Nederlandsch-Indie
Goedgekeurd bij gouvernementsbesluit van 28 mei 1941 no. 9