Een herstellingshuis en rustoord even boven Garoet