Het trekken van geulen voor de aanplant van suikerriet met een tweegeulenploeg op het terrein van de suikerfabriek Peterongan nabij Djombang