Ereboog bij het stationsgebouw te Padang ter gelegenheid van het bezoek van Gouverneur-Generaal Van Limburg Stirum, Westkust-Sumatra.