Architect Henry Maclaine Pont, een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur