Kantoor van de Javasche Bank in Solo (Soerakarta)
Solo-kantoor