"126. Eenvoudige pyramide-graven om de cirkel- of ovaalvormige ruimte(natara) in Kampoeng Goeloe Woenta (Nggoeloe Woenoeta) (even boven het bivak Bata Kapoeda, landschap Lamboja, West-Soemba), met daarachter één der typisch-steildakige huizen van West-Soe