Het huis van een onderwijzer van de 'Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers' in Jogjakarta
Voormalige Kweekschool Djokja. Linker zijaanzicht woning Inlandsch onderwijzer.