Administrateur [...] André voor de administrateurswoning van indigo- en tabaksonderneming Goemoel Djogonalan bij Klaten