Kerksgangers tijdens Pasen te Kokenao in de onderafdeling Mimika