Assistent-resident Christiaan Abbenhuis (midden) begeleidt, vermoedelijk, Raden Ajoe Pintokopoernomo te Jogjakarta