Het landhuis Sinoman ten oosten van Semarang met Louise Charls-Ort staande op de voorgalerij