Afbeeldingen van "Gezigt van Touranne, Koninkrijk Siam" en een "Boerinnetje van Tinneriffe"