Algemeene Koloniale en Internationale Tentoonstelling Semarang, 13 augustus-ult. november