Mevrouw A.M. Heil-Zuur en haar echtgenoot J. Heil, werkzaam bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, en de familie Webver op vakantie te Sarangan bij Magetan