Technische Hogeschool aan het IJzermanpark te Bandung, Java
Bandoeng. Technische Hogeschool met IJzermanpark.