Groepsportret van de medewerkers van het kantoor van de Javasche Bank in Solo (Soerakarta)
Personeel te Solo