Aankomst van Gouverneur-Generaal Van Limburg Stirum bij het paleis van de resident te Padang (?) tijdens zijn bezoek aan Sumatra.