Wajang topeng-voorstelling in de woning van de patih van Jogjakarta