Leeszaal van het Veeartsenijkundig Laboratorium te Buitenzorg
Leeszaal van het Veeartsenijkundig Laboratorium. Buitenzorg.