Een kantoor van de Volkscredietbank
Bankgebouw hoofdkantoor der Volkscredietbank "Tegal".